Nắm bắt cơ hội kinh doanh với lãi suất cạnh tranh
Vay vốn lưu động theo món là giải pháp tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn ngắn hạn không quá 1 năm, phát sinh ngoài hạn mức của doanh nghiệp như các cơ hội kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc các nhu cầu bổ sung vốn lưu động không thường xuyên để mua nguyên vật liệu hoặc hàng hóa. ĐĂNG KÝ NGAY

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

 • Được đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn, không thường xuyên (như nhu cầu có tính chất thời vụ hoặc nhu cầu cho các cơ hội kinh doanh thuận lợi phát sinh ngoài kế hoạch…)
 • Được  tư vấn giải pháp tài chính phù hợp nhất với nhu cầu vay vốn lưu động của doanh nghiệp
 • Lãi suất vay vốn lưu động cạnh tranh
 • Điều kiện khoản vay linh hoạt
 • Thủ tục đơn giản, thuận tiện

Hồ sơ đăng ký
Quý khách vui lòng liên hệ với ngân hàng gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng để biết thêm chi tiết. ĐĂNG KÝ NGAY

Thêm trường vốn, an tâm kinh doanh
Cho vay dài hạn, trung hạn theo món là giải pháp tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư vào các hạng mục tài sản đơn lẻ như đầu tư bổ sung, thay thế, cải tạo, làm mới nhằm tăng năng suất, hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

 • Được đáp ứng nhu cầu tài chính trung, dài hạn: để tăng cường, cải tiến công suất, năng lực hoạt động thông qua việc đầu tư bổ sung, đầu tư thay thế, sửa chữa, cải tạo và đầu tư mới
 • Được hỗ trợ vốn vay dài hạn, trung hạn:Tạo ra đòn bẩy kinh tế, khắc phục việc thiếu hụt nguồn vốn dài hạn
 • Được duy trì quyền sở hữu tài sản: So với thuê mua tài chính, tín dụng ngân hàng có lợi thế là khách hàng vẫn duy trì được quyền sở hữu trong thời gian vay vốn

Điều kiện sử dụng đối với Doanh nghiệp

 • Ngân hàng cấp tín dụng trung dài hạn theo món nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư vào TSCĐ của doanh nghiệp.Ví dụ: vay xây dựng, vay mua máy móc thiết bị…
 • Ngân hàng cung cấp tín dụng theo từng khoản vay riêng lẻ, có mục đích, số tiền, thời hạn rõ ràng
 • Tín dụng trung và dài hạn có thời hạn trên 1 năm
 • Các khoản vay đầu tư máy móc thiết bị thường được cấu trúc dưới dạng trả góp

Hồ sơ đăng ký
Quý khách vui lòng liên hệ với ngân hàng gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng để biết thêm chi tiết.  ĐĂNG KÝ NGAY