VAY THEO HÓA ĐƠN ĐIỆN, NƯỚC HOẶC INTERNET

07/04/2020 Chili System

Là sản phẩm Vay tiêu dùng tín chấp dựa trên Hóa đơn tiền điện, nước hoặc intertet sinh hoạt của Khách hàng nhằm tiếp tục hỗ trợ nguồn tài chính giúp Khách hàng thực hiện ngay các kế hoạch tiêu dùng cá nhân. Việc vay theo hóa đơn tiền điện đem tới cho Khách hàng […]